Chata Kollárova Ostrý Grúň

Ponúkame Vám v "Škole v prírode" animačný program pre deti.

Animačný program - poobednajší a večerný program organizuje hlavný programový vedúci v spolupráci s animátormi ( 10 - 15 detí / 1 animátor )

  • Cena : 5 denný pobyt - 154.- eur - 1.stupeň ZŠ / 158.- eur - 2.stupeň ZŠ
  • Prvý deň začína obedom a posledný končí raňajkami - obedom (+5,- eur)
  • v prípade závažných celospoločenských hospodárskych, ekonomických zmien, sa cena môže zmeniť

V CENE GARANTUJEME:

Ubytovanie 5dní/4noci, strava 6 x denne + pitný režim, zdravotná služba - non stop + lekárnička prvej pomoci ( Z.z. 526/2007 ), pobyt pedagóga na 13 detí zdarma, animátori, tréneri, pedagogický dozor, program - aligátorknow-how, využívanie: atrakcií (trampolíny, lukostreľba, vzduchové pušky, florball, bungeerun, trojgate, kolobežky), športových pomôcok, náradia, ozvučovacej techniky, zabezpečenie technicko-materiálne (kostým., výtvar., kancelár.,ozvučovacia, svetelná technika, dataprojektor, plátno), ceny do súťaží,návšteva pamätnej izby Ostrý Grúň, obecný poplatok.

* Ak si zabezpečíte svojho zdravotníka má garantovanú odmenu (musí spĺňať podmienky vyhlášky o odbornej spôsobilosti zdravotného dozoru).

PONUKA PLUS : (nie je v cene)

  • Zveropark Revištské Podzámčie
  • Banská Štiavnica

poniklec-hronec-svp-2022.jpg


Pre pobyt v RZ nezabezpečujeme povolenie pobytu z RÚVZ. Vybavuje si ho každá ZŠ individuálne. Zmluvy o obstaraní podujatia a faktúrovanie vybavuje (strava + ubytovanie) p. J.. Šulva ; (program) p. M. Prokain.