O nás

Sme neformálna pracovná skupina pôsobiaca v oblastiach vzdelávania a výchovy, rekreačného športu a cestovného ruchu.

Špecializujeme sa na programové zabezpečenie a spoluorganizovanie škôl v prírode a detských letných táborov, v spolupráci s našim partnerským OZ a našou partnerskou CK a CA. V našom portfóliu nájdete aj ostané detské pobyty, lyžiarske, plavecké a vodácke výcviky, športové sústredenia, rekondičné, relaxačné a environmentálne pobyty pre rôzne vekové skupiny detí, ale aj pre dospelých.

Ďalej ponúkame individuálne aj skupinové kondičné i špecializované tréningy, vypracovanie tréningových plánov, rôzne vzdelávacie kurzy a hodiny výuky, pracovné workshopy. Našou snahou je rozširovať ponuku do programovej a personálnej kvality, nie do pobytovej a ponukovej kvantity.

Pri realizovaní našich aktivít preferujeme pred luxusným ubytovaním, zariadenia s prírodným okolím, s priestranným areálom a ihriskami, vyhradenými len pre našich klientov, v ktorom máme výborné programové zázemie. Preto spolupracujeme s našimi kmeňovými rekreačnými zariadeniami.

Martin Prokain

Martin Prokain

Hlavný vedúci
Mgr. Martina Valčičáková

Mgr. Martina Valčičáková

Učiteľstvo telesnej výchovy
Pavol Bartík

Pavol Bartík

Učiteľstvo MŠ a Vychovávateľstvo
Mgr. Dominika Kyselicová

Mgr. Dominika Kyselicová

Učiteľstvo informatiky a etickej výchovy
Adam Burčík

Adam Burčík


Darina Jančíková

Darina Jančíková

Všeobecná zdravotná sestra
Anna Pastierovičová

Anna Pastierovičová

Všeobecná zdravotná sestra

Aligátory - galéria