DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

Tématické, interaktívne, športové, dobrodružné a relaxačné letné tábory.

 

Naše detské letné tábory spoluorganizujeme v rekreačnom zariadení RZ Mladá Hora - Sebechleby, podľa platnej legislatívy.

Programové produkty sú rôzneho zamerania podľa názvu turnusu. Majú však veľa spoločného - bohatý, pestrý a atraktívny program, výborné materiálne zabezpečenie, hry, súťaže, relax a odborný dozor.

V našich pracovných skupinách na turnusoch pôsobia naši kmeňoví, praxou overení spolupracovníci - pedagógovia, zdravotníci, ktorí rozumejú deťom. Sú rôzne kvalifikačne zameraní - telocvikári, tréneri, výtvarníci, vychovávatelia, tanečníci, záchranári. Popri zábave a programovom vyžití sa snažíme deti aj výchovne usmerňovať a viesť ich k tradičným morálnym hodnotám a ochrane životného prostredia.

 

letny-tabor-2022-letak.jpg

 

 

 

 

V CENE všetkých turnusov je zahrnuté: ubytovanie, strava 6 x denne (možnosť diétnej úpravy jedla - za príplatok) + celodenný pitný režim, zdravotná služba – non stop ( Z.z. 526/2007 ) + lekárnička prvej pomoci ( Z.z. 526/2007 ), pohotovostné vozidlo, nahlásenie pobytu RÚVZ podľa vyhlášky, animátori – pedagógovia - tréneri, originálny táborový program - aligatorknow-how, využívanie: bazénu (plavecký výcvik), atrakcií ( trampolíny, vzduchovky, luky, kuše, bungee-run, trojgate, floorball , kolobežky, člny - minivodácky...) športových pomôcok, náradia, nástrojov, ozvučovacej a inej techniky, vysielačky, dataprojektor + plátno, Playstation,  zabezpečenie technicko-materiálne (kostým., výtvar., kancelár.), ceny do súťaží, darček pre každého účastníka …

 

> Ako pripraviť deti na letný tábor [čítajte viac]