LYŽIARSKY KURZ

ZIMNÝ LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ KURZ   

Ponúkame vám špecializovaný produkt, zameraný na lyžiarsky a snowboardový výcvik detí vo veku od 7 do 15 rokov, pre začiatočníkov aj pokročilých.

LYŽIARSKY KURZ - ALIGATORSKIKEMP

Výcvik môže prebiehať v ľubovoľnom lyžiarskom stredisku s ubytovaním, vybratým samotným objednávateľom – vysielateľom.

Výcvik vedú certifikovaní lyžiarski tréneri a kondičný tréner v spolupráci s vyslanými pedagogickými pracovníkmi danej školy, alebo aj samostatne. Na pobytovom turnuse tréneri a zároveň animátori v prípade záujmu organizujú aj večerný doplnkový program, maximálne však 2 krát počas 5 dňového turnusu, podľa možností daného zariadenia a so súhlasom vedenia zariadenia. V prípade nepriazne počasia aj denný doplnkový program, v časovom objeme dohodnutom s vedúcim vyslaných pedagogických pracovníkov, tak isto podľa možností zariadenia.

Cenu za tieto služby určíme podľa počtu detí, počtu požadovaných lyžiarskych trénerov a ostatných vynaložených nákladov.

Uprednostňujeme však spoluorganizovanie lyžiarskych výcvikov v našom kmeňovom RZ Hotel Poniklec, kde je zabezpečená strava s ubytovaním, ktoré sa nachádza priamo v lyžiarskom stredisku Hronec. Cca 50m od hotela vstúpite priamo na zjazdovku lyžiarskeho vleku POMA 600 s umelým zasnežovaním, vhodné pre pokročilých aj začiatočníkov.

Tu je možné absolvovať aj zimnú školu v prírode pre 1.stupeň ZŠ, v kombinácii s lyžiarskym výcvikom, s nižším objemom lyžiarskej výuky a vyšším objemom programového zabezpečenia. Cenu a viac informácií poskytneme po vzájomnej konzultácii.

Výcvik je zo športového hľadiska zameraný na správne zvládnutie základov a techniky lyžovania a je prispôsobený veku a pohybovým schopnostiam detí.