VOLANIE DIVOČINY

Vhodné pre deti od 11 do 17 rokov

 

Pobytový program Volanie divočiny je interaktívny typ programu s celotáborovou hrou "Veľká hra spoločenstiev". S nádychom dobrodružstva, tradícií, adrenalínu, spolupatričnosti, tvorivosti, súťaživosti a naturality.

Deti sú rozdelené do spoločenstiev, ktoré počas celého turnusu medzi sebou súperia v rôzne zameraných hrách. Svojou aktívnou činnosťou podporovanou animátormi, deti okolo seba vytvárajú svoj vlastný svet "spoločenstva".
Patrí k tým dynamickejšie a akčnejšie ladeným typom programov, čo sa prejavuje nielen výberom samotných hier a prístupom k nim, ale aj udržiavaním dynamiky počas celého turnusu až do vyvrcholenia v jeho závere.

Volanie divočiny je akýmsi pokračovaním predošlých verzií z minulých rokov. Program má stanovenú určitú líniu ale vždy je pripravených viac alternatív, podľa počasia a vyvíjajúcej sa situácie v celo táborovej hre a podľa záujmu detí.