SEBECHLEBY

Ponúkame Vám v "Škole v prírode" animačný program pre deti.

Animačný program - poobednajší a večerný program organizuje hlavný programový vedúci v spolupráci s animátormi ( 10 - 13 detí / 1 animátor )

  • Cena : 5 denný pobyt - 83,- eur
  • Prvý deň začína obedom a posledný končí raňajkami - obedom (+3,- eur)

V CENE GARANTUJEME:

Ubytovanie 5dní/4noci, strava 6 x denne + pitný režim, zdravotná služba - non stop + lekárnička prvej pomoci ( Z.z. 526/2007 ), pohotovostné vozidlo, nahlásenie pobytu RÚVZ v zmysle vyhlášky, pobyt pedagóga na 12 detí zdarma + pedagogická odmena, animátori, tréneri, pedagogický dozor, program - aligátorknow-how, využívanie: atrakcií ( trampolíny, lukostreľba, vzduchové pušky, florball, bungeerun, trojgate, kolobežky ), športových pomôcok, náradia, ozvučovacej techniky, dataprojektor + plátno, Playstation, zabezpečenie technicko-materiálne (výtvar., kostým., kancelár.), návšteva dedinského múzea St. Hora, ceny do súťaží.

* Ak si zabezpečíte svojho zdravotníka má garantovanú odmenu (musí spĺňať podmienky vyhlášky o odbornej spôsobilosti zdravotného dozoru).

PONUKA PLUS : (nie je v cene)

  • výlety autobus : Banská Štiavnica, kaštieľ Sv. Anton, Modrý Kameň, Brhlovce, Ranč Prenčov - farma
  • Predvádzanie dravých vtákov


Povolenie pobytu z RÚVZ, Zmluvy a ďalšie administratívne náležitosti vybavuje p. Mgr. D. Chebeňová.

Súbory na stiahnutie