ŠPORT KEMP

Vhodný pre deti od 8 do 15 rokov.

Pobytový program šport kemp je zameraný hlavne na rozvoj pohybových aktivít, návyk na kondičný pohyb, ktorý je súčasťou všetkých druhov fyzických športov, otestovanie si vlastných fyzických schopností a kondície, zoznámenie sa s pravidlami známych i menej známych druhov športových hier a tým aj ich dodržiavanie, ale i rešpektovanie svojich spoluhráčov a súperov.

Nemá ambíciu športového sústredenia, teda každodenného kondičného športového drilu. Cieľom je zábavnou formou, rôznymi hrami, súťažami, turnajmi, ale i ľahkými kondičnými tréningami vzbudiť, povzbudiť a podporiť záujem detí o pohyb nielen na športoviskách, ale aj v prírodnom prostredí. Ďalej podporiť záujem o šport možno aj priamo o nejaký druh športu a o filozofiu zdravého životného štýlu. Keďže je určený pre širší okruh detí, nebude v ňom figurovať iba športová činnosť, ale aj ostatná doplnková záujmová činnosť podľa výberu detí v rámci našej širokej ponuky. Použijeme v ňom tradičné, úspešné, overené a obľúbené hry a súťaže kolektívov i jednotlivcov. A nebudú chýbať ani oddychové, relaxačné bloky. 


Deťom, ktoré sa venujú športovej činnosti aktívne, poskytneme kvalitné športové zázemie, vyžitie sa a odborný dohľad.