Školy v prírode

Netradičné školy v prírode s “aligátormi” a zaujímavým programom.

Program školy v prírode je tvorený v súlade s vyhláškou 305/2008 MŠ SR - o škole v prírode a vyhláškou 526/2007, ktorou sa stanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie.

Vo všeobecnosti je zameraný hlavne na :

  • pobyt - pohyb v ekologicky čistom prírodnom prostredí
  • obohatenie vedomostí, skúseností a zručností - celkový rozvoj osobnosti
  • rozvoj pohybových schopností - športové aktivity
  • budovanie sociálno-spoločenských vzťahov


Program školy v prírode využíva široké možnosti areálu, dobrú materiálno-technickú základňu a nadobudnuté skúsenosti organizátorov v tejto oblasti. Vedený je hravou, zábavnou ale i náučnou a súťažnou formou, čím prichádza k dynamike celého procesu. Využíva tradičné i netradičné spôsoby, pomôcky, náradie a materiál.

Vedú ho vyškolení, odborne spôsobilí animátori alebo pedagógovia. Programom sa prelína viac aktivačných techník. Jednou z nich je aj záujmová činnosť, kvôli možnosti slobodnej voľby výberu, danej záujmovej oblasti dieťaťom.

 


> Vyhláška Z.z. č.204/2015 ... (ŠvP) [čítajte viac]

Súbory na stiahnutie

Doplnok k prihláške - informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videa doc - textový dokument 21.50 kB

Čo si zbaliť do ŠkVP doc - textový dokument 30.21 kB

Vnútorný poriadok JPEG - obrázky, fotografie... 1.67 MB

Rámcový program/Režim dňa (5-dňový turnus) doc - textový dokument 31.74 kB